Skuteczność badań wariograficznych

Może się nam wydawać, że jesteśmy prawdomówni i nie oszukujemy osób w swoim towarzystwie. Jednakże jest to niemożliwe, ponieważ każdy z nas mija się z prawdą niemalże codziennie. Romy to celowo, choć czasem nie do końca jesteśmy świadomi mechanizmów rządzących tym zachowaniem. Zdemaskowanie dziecka na kłamstwie jest bardzo prosto, natomiast dorosłego człowieka już nie.

Przebieg badania wariograficznego

skuteczne badania wariografemNasz organizm wysyła pewne sygnały fizjologiczne, które świadczą o fakcie mówienia nieprawdy. Oczywiście można się nauczyć nad nimi w dużym stopniu panować, ale nie jest to proste. Przeważnie większość z nas tego nie potrafi i umiemy jedynie bardziej lub mniej udolnie panować nad odruchami. W przypadku naszych najbliższych, których dobrze znamy, jest nam proście wykryć kłamstwo niż w przypadku nowo poznanych osób. Inaczej bywa w sądach czy nawet policji. Tu potrzebne są twarde dowody na czyjąś nieprawdę. Skuteczne badania wariografem są wykonywane od wielu lat w Komendach Wojewódzkich Policji w celu ustalenia czy dana osoba była w danym miejscu o kreślonym czasie czy też brała udział w omawianym zdarzeniu. Badanie nie jest skomplikowane, bo badany musi jedynie odpowiadać :tak lub nie, na zadawane pytania. Są one specjalnie skonstruowane w taki sposób, aby nie było możliwe odpowiadanie w inny sposób. Skuteczność tejże metody jest określana na poziomie około dziewięćdziesięciu pięciu procent, więc bardzo dużo. Jednakże  aby móc osiągnąć taki wynik, to trzeba je przeprowadzić w odpowiedni sposób. W trakcie badania pytana osoba jest podłączona specjalnymi czujnikami z urządzeniem rejestrującym reakcje organizmu na zewnętrzne bodźce. Jest to najczęściej potliwość skóry, przyśpieszony oddech i bicie serca czy też nerwowość. Każdy z nas może się poddać temu badaniu, gdyż jest ogólnie dostępne. Należy dokonać płatności w wysokości tysiąca – tysiąca dwustu złotych i udać jest do jednego z dwudziestu siedmiu oddziałów Instytutu Badań Wariograficznych, gdzie pracują certyfikowani testerzy.

Wykrywacz kłamstw powstał wiele lat temu i jest używany do dziś. Choć jego działanie jest unowocześnione, a wyniki otrzymujemy w specjalnym programie komputerowym, to ciągle pracownik musi dokonać trafnej analizy wyników wykresu z zadawanymi pytaniami. Z tejże metody korzystają korporacje, które chcą sprawdzić swoich przyszłych pracowników pod kątem lojalności. Długość takiego badania wariograficznego jest ściśle związana z ilością zadawanych pytań i szybkością udzielania odpowiedzi na nie.