Hydroizolacja części budynku leżącego w bliskości gruntów

Hydroizolacja budynków przede wszystkim skupia się na zapobieganiu zbierania się wody w miejscach, w których mogłaby powodować zniszczenia. Odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wilgocią sprawia, że taki budynek cieszy się dobrą kondycją przez dłuższy okres czasu. Dodatkowo zapobiega to także pojawianiu się pleśni i grzybów na ścianach budynków. Według wielu badań naukowych są one główną przyczyną pojawienia się chorób górnych dróg oddechowych o podłożu alergicznym.

Zabezpieczanie budynków przed szkodliwą działalnością wody

iniekcja ciśnieniowa w budynkachWykonanie hydroizolacji budynków jest szczególnie ważne w przypadku tych części budynku, która bezpośrednio styka się z gruntem. To tutaj bardzo często dochodzi do przerwania ciągłości linii zabezpieczającej przed dostaniem się wody we wnętrze ścian budynku. Panujące warunki wilgotności dodatkowo jeszcze sprzyjają wytworzeniu wilgotnego mikrośrodowiska. Obok widocznych gołym okiem zniszczeń takich jak powstające mało estetyczne zacieki na elewacjach budynków ma to także swoje konsekwencje, których od razu nie widać. Przede wszystkim wraz z wodą w głąb ściany dostają się także wszelkiego rodzaju związki chemiczne, które są rozpuszczalne w wodzie. W wyniku działania podstawowych praw fizyki są one transportowane w dalsze części ściany. W zależności od ich charakteru chemicznego o raz materiałów, z których wykonano ściany budynku zachodzi szereg reakcji różnego rodzaju. W konsekwencji po dłuższym okresie czasu ściana budynku nadaje się już jedynie do wyburzenia. Istnieją jednak sposoby, które umożliwiają ponowne uszczelnienie ścian budynków, w których doszło do rozerwania bariery hydroizolacyjnej. Iniekcja ciśnieniowa w budynkach to jedna z najczęściej wybieranych technik uszczelniania wnętrza budynków. Jej wykonanie sprowadza się do nawiercenia określonej liczby otworów w stosunkowo równych odległościach. Następnie przy pomocy specjalistycznych przyrządów do wnętrza ściany wstrzykiwana jest odpowiednio dobrana substancja uszczelniająca. Rodzaj wstrzykiwanej substancji zależy od materiałów, z których wybudowany jest budynek poddawany iniekcji ciśnieniowej.

Zabezpieczenie budynku przed dostawaniem się wody w głąb ścian stanowi bardzo istotny punkt budowy każdego budynku. Niedopatrzenie związane z niepoprawnie przeprowadzoną hydroizolacją budynku może naprawdę słono kosztować inwestora. Iniekcja ciśnieniowa budynków to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw wszystkim, którzy w sprawny i szybki sposób chcieliby naprawić szkody, które pojawiły się w budynku w wyniku ich niedopatrzenia lub wyników losowych.