Ceryfikacja FSC krok po kroku

Forest Stewardship Council to organizacja pozarządowa i międzynarodowa, od której pochodzi skrót FSC. Jej powstanie to reakcja na rabunkową gospodarkę leśna. Organizacja powstała w 1993 roku. Jej zadaniem jest promowanie odpowiedniego zarządzania zasobami leśnymi poprzez certyfikację FSC. Ten system certyfikacji to najstarszy system gospodarki leśnej a także produktów drewnianych papierniczych. Istnieją dwa rodzaje certyfikatów: FSC FM – dla właścicieli lasów i ich zarządców oraz FSC Coc – dotyczący kontroli pochodzenia produktów i przeznaczony jest dla firm, dystrybutorów, handlowców z branży papierniczej i drzewnej.

Jak uzyskać certyfikat FSC?

certyfikacja fsc przedsiębiorstwPrzejść certyfikację można w kilku krokach. Przede wszystkim trzeba mieć dostawcę surowca, który posiada już certyfikat FSC Coc. Jeśli nie mamy jeszcze takiego dostawcy możemy znaleźć go na stronie internetowej organizacji FSC, która prowadzi bazę posiadaczy takich certyfikatów. Certyfikowany dostawca to pierwszy krok. Kolejny to wdrożenie procedury zarządzania surowcem. Procedurę ta znajdziemy opisaną w normach i standardach FSC-STD. Najprościej jest wyznaczyć konkretnego pracownika w firmie, który będzie wdrażał i pilnował przygotowania procedur zgodnie z wymogami. Oczywiście możemy też zatrudnić firmę, która specjalizuje się we wdrażaniu procedur i certyfikacji FSC. Wówczas taka firma doradcza przygotuj dla nas zarówno dokumentacje wdrożeniową jak i profesjonalną opiekę merytoryczną przed audytem i w jego trakcie. Trzeci krok to przeszklenie personelu. Dotyczy to zarówno firm, które starają się o certyfikat jak i tych, które już certyfikat posiadają. Każda firma ma obowiązek szkolić swoich pracowników minimum raz w roku z norm FSC. Ostatni krok do przejście audytu jednostki certyfikującej. Audyt prowadzony jest w siedzibie naszej firmy przez jednostkę certyfikującą, którą sami wybraliśmy. Audyt trwa jeden dzień. Audytor sprawdza poprawność wprowadzonych procedur. W ten oto sposób przedstawia się certyfikacja FSC przedsiębiorstw na całym świecie.

Jeśli audytor nie stwierdzi żadnych rażących niezgodności i audyt przebiegnie pomyślnie wówczas już za miesiąc będziemy posiadaczami certyfikatu FSC. Posiadając indywidualny numer certyfikatu możemy sprzedawać certyfikowane surowce i oznaczać swoje produkty logiem FSC. Certyfikat wydawany jest na okres 5 lat jednak raz w roku będziemy musieli przejść zewnętrzny audyt sprawdzający. Korzyści płynących z posiadania takiego certyfikatu jest wiele zwłaszcza, że obecnie mówi się tak dużo o ekologi.